آلبوم کلاغا، خواننده: سیروس مهاجری

کلاغا همه سپیدن

خیابون رهایی 

وقفِ تو  

بخون

این روزا 

سقوط

عفونت


آلبوم دوره‌گرد، خواننده: امیر افشار

 خواب

 دوره‌گرد

چشمِ تو

عشق سال‌های وبا  

هست و نیست     

بی‌بدیل

هیچ