کتاب جدید

به زودی دومین دفتر از ترانه های خسرو کیان راد با عنوان دویدن در تونل بی چراغ توسط نشر حافظ- گوته در آلمان منتشر خواهد شد

18.7.12 22:54, kommentieren

گلوله

                   

                                                         هنوز هم تفنگ، اسباب‌بازی کودکان ماست!

گلوله!

 

من یه گلوله توی هر تفنگم!

یه عضو ثابت تو میدونِ جنگم!

تنم به پوستِ تنِ هر کی خورده،

غلتیده تو خونِ خودشُ مُرده!

 

یه روز ویتنامِ محلِ کارم!

یه روز رو غزه وُ رو حُمص می‌بارم!

خوراکِ بچه‌های بغدادی‌ام!

یه مُهرِ باطل واسه‌ی شادی‌ام!

 

تابستونا سر می‌زنم به کابل!

زمستونا می‌رم جنوبِ لبنان!

هرجای دنیا که منُ ببینی،

هدف یکیه، قتل عامِ انسان!

 

فرقی نداره سپیدی یا سیاه!

لبریزِ از گناهی یا بی‌گناه!

میام سراغت هرکجا که باشی!

ممکنه یه لحظه دیگه نباشی!

 

من تنها یه واسطه توی جنگم

میونِ آدمای بی‌ترحم!

اگه که انگشت نخوره به ماشه

کاری ندارم به جونِ مردم!

 

دستِ کسایِ دیگه‌ای تو کاره!

سربازا مُهره‌های یه بازی‌ان!

برنده‌های اصلیِ ماجرا

کارخونه‌های اسلحه سازیَن!

 

من یه گلوله توی هر تفنگم!

یه عضو ثابت تو میدونِ جنگم!

تنم به پوستِ تنِ هر کی خورده،

غلتیده تو خونِ خودشُ مُرده!

 

1 Kommentar 3.7.12 22:06, kommentieren